Inloggen

Laatste nieuws

preview

Uitnodiging Informatieavond ‘Lekker in je vel’

 

 

Workshops voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar

 

Vindt u het leuk om samen met deskundigen en andere ouders/verzorgers van gedachten te wisselen over het wel en wee van de kinderen, dan bent u van harte welkom voor een informatief, leerzaam en gezellig avondje op school. Wij hebben vijf sprekers uitgenodigd die workshops geven over o.a. hoe maak ik mijn kind weerbaar, speltherapie, een puber in huis, Rots en Water en sterk jezelf zijn. U kunt twee workshops kiezen om te volgen. Ook een geïnteresseerde buur, vriend/vriendin/familielid is van harte welkom om deel te nemen.

Tijdens deze informatieavond zal onze schoolmaatschappelijk werker mw. Mandy de Keijzer ook aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden, van gedachten te wisselen of een afspraak te maken.

 

Waar en wanneer:

Woensdagavond 14 januari a.s. in de teamkamer en de lokalen van de 1e etage in het hoofdgebouw.

 

Hoe laat:

19.30-19.45 uur                  inloop met koffie/thee

19.45 uur                            inleiding

20.00 uur                            start workshopronde 1

21.00 uur                            start workshopronde 2

21.50 uur                            afsluiting

 

Wij willen graag weten hoeveel ouders wij woensdag 14 januari kunnen verwachten. Wilt u zich via het aanmeldstrookje op Schoudercom s.v.p. aanmelden? Alvast bedankt!

 

U kunt op de avond kiezen uit twee van de volgende workshops:

 

1)        Workshop Sterk jezelf zijn

Lekker in je vel/ Sterk zichzelf kunnen zijn. Dát is je wat je als ouder aan je kind gunt. Hoe kun je met je kind communiceren zodat hij/zij het beste uit zichzelf kan halen en het leert vertrouwen op eigen oplossingen en kracht? In deze workshop leer je welke vaardigheden je kunt inzetten waardoor het zelfbeeld van je kind vergroot wordt. Ouders willen het vaak zo goed doen voor hun kind, zodat het kind niet de kans krijgt om eigen oplossingen te bedenken. Wat kun je doen én wat kun je laten in de communicatie waardoor jij als ouder je kind in eigen kracht brengt. Daar gaat deze workshop over. Dorothea Verhagen is geautoriseerd Gordon® trainer en (stief) moeder van 4 kinderen (19, 17, 15 en 11 jaar) en geeft Training & Coaching aan Ouders, Kinderopvang, Individuen, Teams en Leidinggevenden vanuit de Gordon® methode. Deze methode is gebaseerd op de humanistische psychologie en gaat uit van gelijkwaardigheid, respect en liefdevol grenzen stellen.

 

2)        Puber in huis? Zoek de verbinding!

Ouders zien vaak op tegen de puberteit van hun kind, terwijl het zo’n leuke periode kan zijn. Natuurlijk luistert je puber niet, schildert hij jou af als de stomste ouder van de hele wereld en stelt hij vragen die je misschien liever nog niet wilt horen. Maar die puber zoekt tegelijk ook contact met jou! Het is belangrijk om ook met hem in contact te blijven. In deze workshop gaat het over het zoeken van verbinding, maar ook over het stellen van grenzen en stelling nemen tegen onacceptabel gedrag.

Leidende methodiek is Geweldloos Verzet, die praktische aanknopingspunten biedt voor ouders van pubers met of zonder storend gedrag.

De workshop wordt gegeven door Wil van Nus, gedragsspecialist en trainer Geweldloos Verzet

 

3)        Workshop “Hoe maak ik mijn kind weerbaar?”

Weerbare kinderen zijn kinderen die zelfvertrouwen hebben, kinderen die weten wat ze kunnen en zichzelf goed vinden zoals ze zijn. Daardoor kunnen ze voor zichzelf opkomen, durven ze nieuwe situaties aan en weten ze zichzelf te redden. Trainingsbureau Powerkids zal tijdens deze actieve workshop ingaan op communicatie tussen ouders en kinderen en de mogelijkheden van ouders om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. De workshop is bedoeld voor ouders met kinderen van 6 t/m 12 jaar en wordt gegeven door Heidi Termorshuizen. Kijk voor meer info op www.powerkids.nu

 

4)        Workshop Rots en Water

De Rots & Watertraining is een sociale competentie training voor jongens en meisjes binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Bij deze methode staat de Rots in jezelf voor spierspanning, je eigen mening durven geven en een standpunt kunnen innemen. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Het Water in jezelf staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met anderen. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen, dus leren samen spelen en je inleven in de ander. Je leert op verschillende manieren met je krachten om te gaan en meer weerbaar te worden door middel van sportieve opdrachten. Ook leer je dat je kunt kiezen hoe je je in bepaalde situaties gedraagt. De workshop wordt gegeven door Anne van Wageningen en Judith van der Knaap; trainers Rots & Water. In februari zullen zij een Rots & Water training aanbieden als naschoolse activiteit op school.

 

5)        Workshop Speltherapie Fransen      

Lekker in je vel! Ieder ouder wenst dat zijn/haar kind lekker in zijn/haar vel zit.

Lekker in je vel in relatie tot spel. Kinderen, hoe jong of onzeker ook, kunnen in hun spel veel kwijt. Spel ontstaat spontaan en heeft vooral als doel plezier hebben. Maar spel is meer dan plezier. In spel blijken kinderen in staat om hun gepieker of andere dingen waar ze last van hebben te kunnen en durven laten zien. In samen spel met je kind leert hij/zij zelf op zoek te gaan naar wie hij/zij is en dus ook zijn of haar sterke kanten.

In de praktijk bij de speltherapeut leert het kind o.a. gevoelens te onderscheiden en op een goede manier te uiten. Het kind wordt zich ook bewust van verschillen in heftigheid ervan. Veel angst bijvoorbeeld is heel bedreigend, maar een klein beetje angst kan heel nuttig zijn. Ditzelfde geldt voor boosheid en andere emoties. Het speels oefenen van deze verschillen zorgt bij veel kinderen voor grote opluchting en brengt verandering teweeg.

Als ouder kan jij je kind daarbij helpen. Hoe? Kom dan naar de workshop waarin bewustwording en handreikingen worden gegeven om je kind te helpen zich verder te ontwikkelen middels spel, imitatie en andere mogelijkheden en zo een nog grotere bijdrage te geven het vertrouwen in het kind zelf te vergroten.

De workshop wordt gegeven door Sascha Fransen/Praktijk voor Speltherapie Fransen

preview

Met 68.614 theelichtjes hebben we de vierde plaats behaald in de wedstrijd. De school met de meeste lichtjes had het hele jaar gespaard en had 140.000 lichtjes!

We zijn blij met onze cadeaubon van € 250,00.